Chính Sách Bảo Mật Của BeeBeauteVN

BeeBeauteVN luôn tôn trọng quyền riêng tư của tất cả mọi người khi truy cập. Và chúng tôi luôn rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu của từng cá nhân. Vì vậy mọi người cần tham khảo chính sách quyền riêng tư này để nắm rõ từng chi tiết.

Về Thông Tin Cá Nhân

BeeBeauteVN không yêu cầu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào khi  truy cập. Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của mỗi người.

BeeBeauteVN không yêu cầu bất kỳ thông tin tài khoản đăng nhập, mật khẩu của người dùng trên các nền tảng thương mại điện tử hay mang xã hội khác.

Về Thông Tin Thanh Toán

BeebeauteVN không yêu cầu người dùng cũng cấp bất kỳ thông tin thanh toán, tín dụng hay ngân hàng nào.

Chúng tôi không lưu giữ bất kỳ thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng.

Về Dữ Liệu Truy Cập

BeeBeauteVN có thể yêu cầu người dùng cung cấp định vị, địa điểm khi sử dụng trang web. Bên cạnh đó người dùng được tự do chia sẽ những hình ảnh, nội dung, video,… trong khi bình luận về các nội dung bài viết.

Tất cả những thông tin của người dùng khi truy cập website beebeautevn.com như định vị, hình ảnh, video, … đều sẽ được bảo mật hoàn toàn. Ngoại trừ trường hợp yêu cầu của pháp luật.

BeeBeauteVN có quyền liên hệ trực tiếp với khách hàng. Sử dụng các thông tin khách mà khách hàng cung cấp cho mục đích quảng cáo và quảng bá sản phẩm.

Các quy định về chính sách quyền riêng tư có thể sẽ được cập nhật. Người dùng nên thường xuyên truy cập vào chính sách riêng tư để biết thêm chi tiết.